بهار منــــــــــ

بودنت چقدر شعر است

اصلا فرقی می کند شنبه ی صورتی باشد یا پنج شنبه ی آبی؟


وقتی برگشتن آقای سیب همان قدر محال شود که رفتن آقای...


اصلا فرقی می کند پیغام روی آیینه چه باشد


وقتی نه تو لیلی ترین باشی و من یگانه ترین...


رفتند لیلی... تمام شد...؟ من از تو می پرسم و تو همیشه ... 

همیشه... 

همیشه...  

جوابم را با دعاهایت می دهی و حس تو که تنها حقیقت را نشان می دهد...

***

دیدی رفیق...! دیدی چطور بازیچه چشمانشان شدیم... 

گریه نکن دختر بهار... خدا به موقع می رسه

گریه نکن بهارم... همیشه لحظه ی آخر خدا نزدیک تر می شه!

***

تمام دردها حرفهای نگفته بود... حرف هایی که هیچ وقت...


***


آن روز یک روز آفتابی نبود 

یک روز زیبای بهاری نبود

یک روز با هوای مطبوع و دل انگیز پاییزی نبود

فقط یک روز بود... یک روز سرد که او هم بود...

او تنها عشق من بود...


***

پشت همین چراغ قرمز 


اعتراف کردم که دوستت دارم

تا هر جا مجبور شدی کمی مکث کنی...

یاد عشقمان بیوفتی

چه می دانستم قرار است بعد از من

تمام چراغ های زندگیت سبز شوند

(میلاد تهرانی)

**********

هه...! آقای سیب! آقای Need!

روزی برخواهی گشت..............؟؟

روزی که دیگر نیستم

آن روز دیگر نمی توانم هیچ قافیه و ردیفی جور کنم!

آن روز که تو میایی هیچ دو کلمه ای کنار هم جور نمی شود...

تو میایی... اما... اما... کمی دیر!!!!

یا نه... تو دیر نمیایی...

من دیر به دنیا آمده ام شاید

 تا به تو نرسم...!!!!؟؟؟؟

**********

خبر داری رنگ تکرار به نوشته هایم پاشیده ای...!

امروز در نگاهت زن دیگری میدود...

در آغوشت به خواب می رود...

و تو هی...

هی...

هی...

رنگ تکرار به من می پاشی!

*************

کمی آرامتر سکوت کن

صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

**********

پ.ن :

آدمـک آخــرِ دنیــاست، بخند


آدمـک مـرگ هـمین جاست، بخند


آن خـدایی که بـزرگش خوانـدی


به خـدا، مثـل تـو تنهـاست، بخند


دست خطی کـه تـو را عاشـق کرد


شوخـیِ کاغــذی ماسـت، بخند


آدمک خر نشوی گریه کنی


کل دنیا سراب است بخند


فکر کن دردِ تـو ارزشـمند است


فکر کن گریـه چـه زیباست، بخند


صبحِ فردا به شبت نیست که نیست


تـازه انگار کـه فـرداسـت، بخند


راستـی آنچـه بـه یــادت دادیم


پَر زدن نیست کـه درجاسـت، بخند


آدمــک نغمــه ی آغــاز نخوان


به خــدا آخــر دنیـاست، بخند


نوشته شده در پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1390ساعت 00:23 توسط مهراز| 5 نظر|

Design By : Night Melody