بهار منــــــــــ

بودنت چقدر شعر است

                  نه! نرو...

                                  هنوز خیلی حرف ها را نزده ام....!

                                                      هنوز خیلی چیز ها را نمی دانی...!
            
                  دیروز...

                              "مویی پریشان

                                                نوازش دستی گنه کار

                                  نگاهی گرم

                لبی سوزان

 
                                       گفت و شنیدم... خواست و ماندم..."
                  امروز اما!

                                "مویی پریشان

                                                    قلبی گنه کار

                                   نگاهی سرد

                لبی گستاخ"

                               خندید گریستم...
 
                                                 نشنید و شکستم....

                                                                            غرید و باریدم

                                                                                                
  و فردا...

                                         "من که از قرمزی بر جلد تیغ می ترسیدم.....!!!!!"

نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1389ساعت 00:21 توسط مهراز| 15 نظر|

Design By : Night Melody