بهار منــــــــــ

بودنت چقدر شعر است

هر بار می نویسم الهام می شود

روشن حک می کنم...تار می شود

انگار الهام می شود... چه قرار است رخ دهد؟!

باز رو به تلخی ام؟!؟

نمی نویسمت...


# # #

فکرهایت را خوب جمع کن!

تو انتخاب کن!


# # #

"از من که بگذری باورت خواهد مرد

و دیگر!

نمی توانی دوست بداری...."


نوشته شده در یکشنبه 27 تیر 1389ساعت 15:13 توسط مهراز| 23 نظر|

Design By : Night Melody